Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΛΣ

Η Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής είναι μια επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ορίζεται ως «εντεταγμένη εταιρεία» [société affiliée] της New Lacanian School (NLS), με την έννοια που προσδιορίζεται στο καταστατικό της τελευταίας. Όπως ισχύει αντιστοίχως για όλες τις εντεταγμένες εταιρείες της NLS σε άλλες χώρες, η ΕΕ-NLS έχει την αποκλειστικότητα για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα και την επωνυμία της NLS. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι απεριόριστη. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Επτανήσου 1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελληνική Εταιρεία της ΝΛΣ ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2003 στην Αθήνα. Η ίδρυση της Εταιρείας αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης λακανικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Η Εταιρεία ακολουθεί καταρχήν την Σχολή με την έννοια του Λακάν, όπως ερμηνεύεται από τον Ζακ-Αλέν Μιλέρ. Αυτό είναι το πνεύμα που την εμψυχώνει. Είναι επίσης και η συνθήκη που κατέστησε την ύπαρξή της δυνατή. Συγκροτήθηκε, πράγματι, γύρω από έναν πυρήνα αναλυτών εκπαιδευμένων στο Παρίσι που αποφάσισαν να επανέλθουν και να εγκατασταθούν στην χώρα τους το χρονικό διάστημα 1997 - 2000. Η Εταιρεία επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρά ριζωμένη μέσα στη γλώσσα και στην επικράτεια. Από τη στιγμή της ίδρυσής της, η Εταιρεία έθεσε τις βάσεις για την εγκατάστασή της μέσα στο περιβάλλον των κλινικών ψυχιάτρων και ψυχολόγων. Η δράση της αναπτύσσεται με αφετηρία το τρίποδο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Κρήτη. Στη γενική Συνέλευση της 17ης Σεπτεμβρίου 2006 η Ελληνική Εταιρεία εξοπλίστηκε με το καταστατικό της. Είναι έκτοτε σε θέση να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα όσον αφορά την ειδίκευση και τις ικανότητές της.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ΕΕ-NLS είναι η προώθηση της μελέτης και της διάδοσης της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα. Τον πραγματοποιεί σε εναρμόνιση με τους σκοπούς της NLS και σε συντονισμό με τις δραστηριότητες της τελευταίας, καθώς και της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Association Mondiale de Psychanalyse, εφεξής ΑΜΡ). Η Εταιρεία φιλοδοξεί να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τους κλινικούς χώρους και τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχίατρους και ψυχολόγους πρωτίστως.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΕ-NLS ενεργεί μέσω εθνικών και περιφερειακών οργάνων, τα οποία θεσπίζει και ελέγχει. Οργανώνει διδακτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες και ομάδες εργασίας (καρτέλ), συνέδρια, κ.τ.λ. Καταφεύγει σε οποιαδήποτε άλλα μέσα κρίνει αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Η Εταιρεία προσκαλεί συνάδελφους ψυχαναλυτές της AMP που καθοδηγούν τις ημερίδες εργασίας που οργανώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία συνεργάζεται επίσης στενά με το δίκτυο TyA (Τοξικομανία και Αλκοολισμός) του Φροϋδικού Πεδίου. Το δίκτυο TyA οργανώνει και κατευθύνει την κλινική επεξεργασία που γίνεται στον τομέα της εξάρτησης. (Υπεύθυνος : Επαμεινώνδας Θεοδωρίδης). 
Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της εργασίας των μελών της Εταιρείας αφορά τη μετάφραση κειμένων του Λακάν, του Ζακ-Αλέν Μιλέρ, και των ψυχαναλυτών της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (AMP). Είναι μείζονος σημασίας γεγονός να είναι διαθέσιμη στα ελληνικά η επιστημονική και κλινική παραγωγή της AMP.

ΜΕΛΗ

Η Εταιρεία αποτελείται από δύο κατηγορίες μελών: τα μέλη που ανήκουν στην NLS και την Ελληνική Εταιρεία και αυτά που ανήκουν μόνο στην Ελληνική Εταιρεία. 
Τα μέλη της ΝΛΣ καταχωρούνται ως «Analystes praticiens» (Α.P.) [Εξασκούντες Αναλυτές] ή ως “Analystes Membres de l’Ecole» (Α.Μ.Ε.) [Αναλυτές Μέλη της Σχολής]. Οι «Α.Ρ.» είναι εκείνοι που δηλώνουν στην Σχολή ότι εξασκούν το επάγγελμα του ψυχαναλυτή. Οι «Α.Μ.Ε.» είναι οι αναλυτές σε λειτουργία των οποίων η διαμόρφωση εγγυάται από την Σχολή.
Η ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Εταιρείας της NLS είναι εφικτή για οποιοδήποτε άτομο διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει συγκροτημένη σχέση με την ψυχανάλυση λακανικού προσανατολισμού.
Η Εταιρεία περιλαμβάνει σήμερα τριανταεννέα (39) μέλη από τα οποία δεκατρία (13) είναι και ψυχαναλυτές μέλη της ΝΛΣ. Τριάντα (30) μέλη της Εταιρείας ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, οκτώ (8) στη Θεσσαλονίκη και ένα (1) στον Βόλο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Η Ψυχανάλυση είναι το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας. Είναι παράλληλα το όργανο της ΝΛΣ στην Ελλάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύνθεση της νέας Διευθύνουσας επιτροπής που εκλέχτηκε για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 6 Νοεμβρίου 2022 είναι η εξής:

  • Ρεζινάλντ Μπλανσέ, πρόεδρος της Εταιρείας, rblanchet@otenet.gr +30 697 45 85 168
  • Ελένη Ρηγούτσου, γραμματέας, erigoutsou@gmail.com
  • Άννα Πίγκου, ταμίας, apigkou@gmail.com
  • Γιάννης Γραμματόπουλος, αντιπρόσωπος της Αθήνας, yanni.grammatopoulos@gmail.com      
  • Θεόδωρος Βαλαμουτόπουλος, εκπρόσωπος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, valamoutopoulos@msn.com 
     
 

Links

Grafosfera
Lacan TV
Radio Lacan
Lacan Quotidien
 

H Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχανάλυσης και οι Σχολές