ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άννα Πίγκου, Μουσική δωματίου για τέσσερεις φωνές, Συν-Μία

Άννα Πίγκου, Μουσική δωματίου για τέσσερεις φωνές, Συν-Μία

Ημερίδα για τα καρτέλ - ΝΛΣ

Ημερίδα για τα καρτέλ - ΝΛΣ

Τρία Εισαγωγικά Σημειώματα

Τρία Εισαγωγικά Σημειώματα

Συνέδριο ΝΛΣ 2023

Συνέδριο ΝΛΣ 2023

Σεμινάριο Κόμβων της ΝΛΣ 2022

Σεμινάριο Κόμβων της ΝΛΣ 2022

Εισαγωγή στο Συνέδριο της ΝΛΣ 2023

Εισαγωγή στο Συνέδριο της ΝΛΣ 2023

Εισαγωγικό σημείωμα XX Συνέδριο της ΝΛΣ Καθήλωση και Επανάληψη

 Εισαγωγικό σημείωμα XX Συνέδριο της ΝΛΣ Καθήλωση και Επανάληψη

Μεγάλη Διεθνής Διαδικτυακή Συζήτηση της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης Παρίσι 2022

Μεγάλη Διεθνής Διαδικτυακή Συζήτηση της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης Παρίσι 2022

 

Links

Grafosfera
Lacan TV
Radio Lacan
Lacan Quotidien
 

H Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχανάλυσης και οι Σχολές