ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Σινεμά και Ψυχανάλυση, Αθήνα

Σινεμά και Ψυχανάλυση, Αθήνα

Σινεμά και Ψυχανάλυση Θεσσαλονίκη

Σινεμά και Ψυχανάλυση Θεσσαλονίκη

Σινεμά και Ψυχανάλυση Αθήνα

Σινεμά και Ψυχανάλυση Αθήνα

Ligia Gorini, Σύγχρονες Τρέλες

Ligia Gorini, Σύγχρονες Τρέλες

Εισδοχή νέων μελών στην ΕΕ-ΝΛΣ

Εισδοχή νέων μελών στην ΕΕ-ΝΛΣ

Philippe De Georges, Τρελοσοφία

Philippe De Georges, Τρελοσοφία

Σινεμά και Ψυχανάλυση Θεσσαλονίκη

Σινεμά και Ψυχανάλυση Θεσσαλονίκη

Σινεμά και Ψυχανάλυση Αθήνα

Σινεμά και Ψυχανάλυση  Αθήνα

Lilia Mahjoub, Από το μάτι στο βλέμμα

Lilia Mahjoub, Από το μάτι στο βλέμμα

 

Links

Grafosfera
Lacan TV
Radio Lacan
Lacan Quotidien
 

H Παγκόσμια Εταιρεία Ψυχανάλυσης και οι Σχολές